Schémy 

Zapojenie KTC112 
Zapojenie KTC PK024
 

GAMA

 

OMI 

 

GamaStar

 

Staršie 

  GamaStar 1900