Schémy 

Zapojenie KTC112 
Zapojenie KTC PK024
 
Schéma  OMI204
 
GamaStar 175-1750-195-1950